Chci vědět více

PROVĚŘÍME KAŽDOU NEMOVITOST

INSPEKCE ČI AUDIT NEMOVITOSTI OBJEKTIVNĚ.

 

Nemovitost ve stavu stavební dispozice je soubor technických informací, které dávají o nemovitosti celkový obraz ve vztahu ke kvalitě a užitné hodnotě v rámci konkrétního stavu a účelu. Pro každého majitele nemovitosti zpracujeme komplexní a objektivní posouzení celkového technického stavu nemovitosti.

 

Číst dále

AUDITEM K POZNÁNÍ
A ŘEŠENÍ

TECHNICKÉ, ENERGETICKÉ A PROJEKTOVÉ AUDITOVÁNÍ

V rámci zpracování auditu řešíme nejen nálezy, ale i příčinu, následky a doporučení na optimalizaci či opatření, které přinášejí majitelům nemovitostí návrhy jak změnit technický či energetický stav nemovitostí k lepším provozním nákladům včetně zhodnocení ceny a kvality nemovitosti. Protokol z technické inspekce nemovitosti v rámci technického stavu posléze dává vlastníkovy právní jistotu pro řešení případných neočekávaných či skrytých závad, které mohou být při prodeji nemovitosti předmětem sporu.

V rámci každé nemovitosti pracujeme objektivní zprávu a návrh řešení s kulatým razítkem autorizované osoby.

Číst dále

3 snadné kroky ke spolupráci

A vše zvládnete z pohodlí domova!

1. Vytvořte poptávku
na tomto webu

Stačí vyplnit své základní kontaktní údaje a odeslat je ke zpracování.

 

Poptávkou se nezavazujete k žádné

placené službě.

2. Zaslání informací
e-mailem

V rámci poptávky obdržíte od nás e-mail, kde Vás požádáme o další dodatečné informace a detaily související s vaší poptávkou.

3. Vyhodnocení vaší
poptávky

Po Vámi zaslaných dodatečných informacích Vám ihned sdělíme, zda je dotace reálně dosažitelná a dle vašich potřeb Vám připravíme konkrétní cenouvou nabídku na míru.

Číst dále

Často kladené otázky

K čemu je inspekce nemovitosti dobrá?

Technická prohlídka nemovitosti popisuje stav nemovitosti primárně na straně technického provedení stavby, statických a technologických provedení stavby či zjevných vad, které by mohli z dlouhodobého hlediska být pro vlastníka nemovitosti překážkou k bezproblémovému užívání stavby. Vedle toho popisuje detaily, kterých se běžný uživatel nemovitosti není schopen všimnout a poukazuje na stav běžného opotřebení.

Co je možné získat za informace z auditu nemovitosti?

Zde je třeba skutečně rozlišit, zda se jedná o technický či energetický audit. V rámci provedení technického auditu se jedná více o inspekci nemovitosti či znalecký posudek. V rámci energetického auditu se primárně řeší posouzení současné energetické náročnosti a účinnosti budovy ve vztahu k možné optimalizaci nákladů na budoucí provoz.

Kdo může provést a vypracovat energetický audit?

V rámci energetického auditu je zde dle zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií autorizovanou osobou energetický specialista, který podle prováděcí vyhlášky zpracovává energetický audit dle požadavků klienta směřující k nějakému budoucímu opatření.

Jak dlouho trvá zpracování inspekce nemovitosti?

Z pravidla se dá konstatovat, že to je činnost na cca 5 až 7 dnů po té co se provede na nemovitosti technická prohlídka inspektorem nemovitosti. V praxi je vždy třeba přihlížet na velikost a členitost nemovitosti, podklady, které dodá klient ke zpracování až po stáří samotného objektu.

Co se stane, když technickou zprávu od objektu nevlastním?

V rámci prodeje nemovitosti je zákonem nařízeno, že kupující má právo na úplné seznámení se s nabízeným produktem či službou ještě dříve než dojde k podpisu jakékoliv objednávky či smlouvy. V případě prodeje nemovitosti technická zpráva z inspekce poukazuje na technický stav a opotřebení nemovitosti tak aby majitel prokazatelně doložil tento stav před podpisem kupní smlouvy, že kupující byl se stavem seznámen a že mu nebyly zamlčeny o samotné nemovitosti důležité informace. V případě, že tento stav nenastane, má kupující právo se na kupní smlouvu dovolávat reklamací a slev, které kolikrát nemusí být ani oprávněné.

Je možné zpracovat audit na nemovitost na druhém konci republiky?

Naše společnost disponuje technickými specialisty po celé ČR. Není tudíž problémem takového specialistu na nemovitost na základě objednávky a odsouhlasené ceny kdykoliv poslat a zajistit dle požadavků klienta poptávané služby.

Číst dále

Registrovat poptávku

Prosíme vyplňte následující údaje.

 

*
*
*
*

 

Zaškrtněte všechny produkty / služby o které máte zájem.

Poznámka

Zde je možné k samotné poptávce napsat další upřesňující informace,
které mohou pomoci při řešení poptávky.

 

Poptávající bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného poptávkového formuláře, spolu s označením příslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatel osobních údajů, společnost Comfort Space, a.s., IČ: 28480970, sídlem Kaprova 42, 110 00 Praha 1, jím vyplněné údaje do předmětného poptávkového formuláře na internetových stránkách www.muj-audit.cz, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, užil za účelem vypracování obchodní nabídky v jím poptávané záležitosti. Poptávající je oprávněn kdykoli jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo být zapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@cs-as.cz. Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojit referenční číslo nabídky. Po vypracování obchodní nabídky budou osobní údaje poptávajícího subjektu vymazány z databáze společnosti Comfort Space, a.s.
 

*